مقالات مرتبط
جاوا وب چیست؟
دسته بندی : جاوا - java

نوشته شده در 1396/03/07

Java Web Container یا Java EE Container

اپلیکیشن‌های وب جاوا معمولاً به طور مستقیم روی سرور اجرا نمی‌شوند. برنامه‌های وب جاوا درون یک Web Container (ظرف وب) روی سرور اجرا می‌شوند. Container یک محیط زمان اجرا (runtime) برای برنامه‌های وب جاوا فراهم می‌کند. Container برای برنامه‌های وب جاوا مانند JVM (Java Virtual Machine) برای برنامه‌های جاوا که به صورت محلی اجرا می‌شوند است. البته container خودش در JVM اجرا می‌شود.

به طور کلی جاوا دو container را تشخیص می‌دهد: web container و Java EE container.

web containerهای معمولی در دنیای جاوا Tomcat یا Jetty هستند. یک web container اجرای Java Servlet ها و JavaServer Page ها را پشتیبانی می‌کند. یک Java EE container قابلیت‌های اضافی مثلاً توزیع بار روی سرور را پشتیبانی می‌کند.

بیشتر frameworkهای مدرن وب جاوا بر پایه servletها هستند. frameworkهای محبوب وب جاوا GWT، JavaServer Faces، Struts و فریم‌ورک Spring هستند. این frameworkهای وب معمولاً به یک web container به عنوان یک حداقل container نیاز دارند.

اپلیکیشن Java Web

یک برنامه وب جاوا یک مجموعه از منابع پویا (مانند Servletها، JavaServer Page ها، کلاس‌های Java و jarها) و منابع ایستا (صفحات HTML و تصاویر) است. یک برنامه وب جاوا می‌تواند به صورت یک فایل WAR (Web ARchive) مستقر شود. یک فایل WAR یک فایل zip است که شامل محتوای کامل اپلیکیشن وب مربوطه است.

استانداردهای Java Web

تکنولوژی‌های استاندارد جاوا از طریق یک فرایند استاندارد به نام Java Community Process (JCP) تعریف می‌شوند. تکنولوژی‌های زیر از طریق JCP تعریف می‌شوند:

۱. Servlet

یک servlet یک کلاس جاوا است که "HttpServlet" را بسط می‌دهد و به یک درخواست HTTP در یک web container پاسخ می‌دهد.

۲. JavaServer Page

JavaServer Page ها (JSPها) فایل‌هایی هستند که شامل HTML و کد Java هستند. web container فایل JSP را اولین باری که در دسترس قرار می‌گیرد به یک servlet کامپایل می‌کند.

۳. کتابخانه استاندارد تگ JavaServer Page ها

JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) قابلیت‌های هسته‌ای (اصلی) مشترک با بسیاری از اپلیکیشن‌های وب را به صورت تگ‌های ساده کپسوله می‌کند.

توسعه غیر استاندارد وب جاوا

برای جاوا همچنین تعداد زیادی توسعه غیر استاندارد وب پیدا می‌کنید. برای مثال GWT توسعه جاوا را پشتیبانی می‌کند و به JavaScript کامپایل شده است.

نظرات 0

ارسال نظر